ESPN's Bottom Line Widget

CIPTALAH SEJARAH YANG TERBAIK UNTUK GENERASI KITA / JANGAN BIARKAN KITA TERSUNGKUR DI BUMI SENDIRI

bX-2nw74

Saturday, August 14, 2010

BAHASA SEBAGAI SUMBER POLITIK

ikhlas
daeng zahari lorong

----------------------------------------------------------------------------------
" ORANG YANG BERILMU AKAN SENTIASA MEMBERI CERITA
YANG BENAR DAN BERFAKTA "

           Setiap negara mempunyai bahasa tersendiri dan ianya menggambarkan bangsa atau etnik yang berada dalam lingkungan sempadan yang dikuasai.  Samada kita sedari atau tidak bahasa banyak memainkan peranan penting dalam mempengaruhi strategi politik dalam sesebuah negara.  Adalah sukar untuk menggambarkan sebarang  strategi politik yang tidak melibatkan bahasa dan bahsaa merupakan satu media yang terpenting dalam sistem komunikasi dalam bentuk perhubungan sosial.  Kebijkasanaan orang politik menggunakan bahasa dalam melobi penggundi akan memberi kesan yang baik untuk meneruskan penguasaan poltik dalam sesebuah negara. 

           Penduduk dunia bertutur dalam pelbagai bahasa dan situasi ini akan membentuk satu daya pemisah yang kuat.  Pada keadaanya sebenarnya bahasa boleh digabungkan dalam satu keluarga serta kelompok kecil yang lain.  Perbezaan yang wujud dalam kelompok yang sama telah menghasilkan bahasa yang mempunyai perbezaan  seperti bahasa Inggeris dan Peranchis, German dan bahasa Russia.

           Sementara itu, kehidupan dalam tempatan yang tersendiri berlanjutan dari zaman lampau mendorong kepada perkembangan bahasa yang berbeza dan bentuk yang tersendiri.  Sejak zaman lampau lagi, adalah jelas kelompok manusia tertentu akan berubah bahasa pertuturannya dengan menggunakan bahasa kelompok  yang mereka takluki iaitu kelompok yang menguasai kawasan atau daerah tersebut. Sebagai contohnya bahasa Celtic yang dituturkan oleh orang Gauls telah membolehkan perkembangan bahasa Latin yang setersnya membawa kepada kemunculan bahasa Perancis.

          Begitu juga dengan kehebatan Bahasa Arabic mendapat tempat di Afrika Utara beberapa abad berikutan perluasan kuasa orang Muslim Arab pada abad ke-17.

         Kebanyakan negara Eropah dibentuk berdasarkan kehendak penduduk untuk diperintah oleh orang yang menggunakan bahasa mereka iaitu mereka yang mempunyai nasionaliti yang sama. Sekiranya Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu dipertingkatkan dan diangkat darjatnya sudah pasti perluasan penggunaan Bahasa Melayu bukan saja dimiliki oleh kita namun sudah pasti akan melepasi sempadan kita. Segala dasar dan polisi awam tidak tercicir dan boleh diterima oleh masyarakat majmuk.

          Kumpulan etnik minoriti di kebanyakan negara masih berpegang teguh kepada bahasa asalnya dalam menghadapi budaya Imperial golongan mejoriti.  Bahasa ini telah menjadi suatu tahap idintifikasi yang dipunyai oleh sesuatu kelompok tertentu yang menjadi kebanggan mereka.

            Contohnya Bahasa Cornish mengalami kepupusan tetapi Garlia Welsh dan Breton merupakan bahasa Celtic yang masih dipertahankan dan digunakan oleh nasionalis sebagai bahasa ibunda dalam gerakan yang besar untuk mencapai kemerdekaan.

          Kepelbagaian bahasa di dunia ini serta kebanyakan bahasa ini berkecenderungan berubah mengikut masa telah menghasilkan suatu keperluan terhadap bahasa lingua franca. Ia merupakan bahasa yang akan digunakan dalam sistem perdagagan dan komunikasai umum di antara orang yang bercakap dalam pelbagai bahasa dirinya.

          Setengah bahasa ini telah mengalami evolusi secara semulajadi selanjutnya telah diterima oleh orang ramai sebagai sebahagian dari bahasa dirinya sendiri.

           Misalnya bahasa Sawnili d iAfrika Timur, Hausa di Afrika Barat,  Fidgin di Pasifik Selatan dan Guarini di Brazail .  Orang tempatan telah menerima dengan rela hati dengan harapan pemerintah yang ada akan membawa satu perubahan yang dikehendaki oleh mereka atau pemerintah akan menggunakan ruang ini sebagai alat untuk mencapai tujuan imperial mereka.

          Semenjak Perang Dunia Kedua Bahasa Inggeris telah menggantikan Bahasa Perancis sebagai bahasa yang paling sesuai untuk lingua franca sedunia.  Sebegitu juga Amerika Selatan, Bahasa Sepanyol banyak dipertuturkan bersama dengan bahasa Pertugis di Brazil.sementara itu Bahasa English dan Perancis sesuai digunakan dalam persidangan, perjanjian walaupun bahasa ini telah dipertuturkan dengan luasnya ditempat yang jauh dari negara asalnya, namun kebayakan rakyat masih menghadapi masalah bahasa dan kekal sebagai satu halangan yang serius untuk bekomunikasi dengan mereka yang tinggal di kawasan berlainan.

          Secara lebih luas lagi, bahasa sesuatu sifat yang jelas dan penuh dengan perasaan negara. Seperti yang kita ketahui banyak negara berusaha untuk membentuk keindividuan kebangsaan dengan melalui beberapa langkah tertentu untuk menggambarkan bahasa mereka adalah lebih unggul dari negara-negara jiranya.  

           Perkara ini tidak terlepas dalam situasi dalam negara kita. Setiap negeri dalam Malaysia contohnya, mempunyai cara pertuturan bahasa yang berlainan. Keadaan ini amat jelas sekali setiap negeri mempunyai persatuan atau kelab anak negeri di institusi  pengajian tinggi. 

         Dalam banyak negara yang besar dan mempunyai multi lingua satu atau 2 bahasa biasanya mencapai tahap dominan. Samada bahasa itu digunakan oleh sekumpulan besar penduduk disebabkan bahasa ini merupakan bahasa golongan elit yang diperintah.  Negara seperti Maxico, Yogoslavia, Afrika selatan, China dan Russia merupakan sebahagian negeri multi lingua yang jelas di dunia.

          Ada beberap negara contohnya Norway dan Braitain kumpulan sosial telah dikenali melalui bahasa pertuturan serta bahasa kebangsaan yang digunakan.  Di Negera lain pula bahasa pertuturan dalam wilayah mengklasifikasikan penduduk dan kadang-kadang menghadkan penglibtan mereka dalam politik.

           Dalam dunia sekarang terdapat sedikit nation state.  Kebanyakan negara mempunyai dua atau tiga pelbagai budaya dan kumpulan etnik. Ia tidak hanya wujud dalam negara besar sahaja seperti Russia dan China yang mempunyai pelbagai budaya  dan masyarakat, tetapi banyak negara yang kecil seperti Mauritius  Fiji, dan Trinidad .

          Pada taun 1978, "  Rumah Putih "   telah menerbitkan satu salinan bagi 91 kelompok etnik yang minoriti di dunia  yang mana telah dituduh semakin lenyap penentuan diri di empat buah negara dalam setiap benua di bumi ini.

         Kepelbagaian budaya dan bahasa telah menjadi elemen yang jelas dalam kekacauan politik hampir seluruh negara. Di kebanyakan negara, timbul permusuhan yang pahit seperti di Cyprus, Labnon dan Sudan.  Dalam kebanyakan hal, perbezaan etnik ditekan oleh nasionalis atau kerajaan yang zalim. Keharmonian jarang tercapai manakala ketegangan persengketaan dalam kaum  tersebut jelas kelihatan.

        Kita mungkin melihat situasi pada masa kini, perpecahan kaun lebih diakibtkan oleh unsur-unsur bangsa, agama, bahasa, suku kaum dan budaya yang berlainan.   Peranan orang poltik mestilah mengimbahgi perkara ini kerana kalau perkara ini berterusan ianya boleh membawa kepada pertukaran kerajaan dan rakyat sentiasa teretekan dalam situasi ini.
         Peranan bahasa amat luas sekali, dalam pencapaian dasar kerajaan terutama di kawasan luas bandar, penduduk ingin bahasa yang mudah difahami dan tidak berbelit-belit  Tetapi kadang kala bahasa diputar belit bagi memastikan orang politik mencapai tujuan dan manupulasi keadaan yang sebenar. Perkara ini sudah pasti akan menjadikan rakyat sebagai mangsa keeadaan

         Dalam konteks pada masa ini, bahasa perlu digunakan sebaik mungkin dan perlu telus dalam pencapaian dasar atau polisi awam kepada rakyat.  Sekiranya perkara ini diambil kira bukan sahaja parti memerintah yang mendapat untungnya malah parti pembangkan pun akan menerima kesan positifnya.  Kita sepatutnya memaklumkan kepada rakyat dengan fakta yang cukup dan boleh diterima pakai oleh rakya.

          kesilapan bahasa yang kita lemparkan kepada rakyat akan mendorong rakyat akan memberi tanggapan yang salah yang akhirnya akan mewujudkan persengketan yang jelas walaupun kita duduk dalam satu negara.  Kesilapan yang kita lakukan boleh membawa kemusnahan kepada kerajaan dan untuk membentuk semuka kerajaan yang baru mungkin mengambil beratus-ratus tahun utnuk stabil.

         Bahasa yang murni dan penuh nilai-nilai akan membentuk generasi kita yang harmonis pada masa depan. Dengan konsep 1 Malaysia bahasa boleh digunakan sebagai satu alat untuk perpaduan samada oleh pihak kerajaan atau parti pembangkang. Dari satu sudut kita inginkan kerajaan yang bertanggung jawab kepada rakyat bukannya menggunakan rakyat untuk kepentingan parti. Sebaran maklumat kepada rakyat mesti jelas dan mudah difahami agar rakyat tidak terkeliru untuk mentafsir bahasa yang digunakan.

          Kadangkala bahasa akan menjadi isu yang sensitif apabila setiap kaum inginkan bahasa mereka perlu baereada dalam pentas negara.  Tolenransi pemimpim dalam perkara ini perlu ada agar masalah bahasa dapat digunakan secara bersama tanpa menyinggung mana-mana pihak. Kemantapan dan saling menghormati bahasa yang sudah kekal dalam negara kita perlu diteruskan dan tanpa diusik. Para pemimpin pula memainkan peranan penting bagaimana bahasa yang ada di gunakan bagi tujuan kemantapan negara dan bukan sebagai alat untuk mencari kepopulariti seseorang.  

         Sekiranya bahasa digunakan dengan betul dan diletakaan ditempat yang sepatutnya keharmonian kaum dan kesejahteraan negara dapat diteruskan.  Biarlah bahasa akan menjadi satu jambatan yang baik untuk meneruskan senario politik kita yang akan menjadi contoh kepada negara luar. 

         Kita bernasib baik apabila pihak penjajah tidak melenyapkan bahasa Melayu di muka bumi ini.  Walaupun ada percubaan untuk menghapuskan bahasa Melayu namum ianya tidak berjaya kerana keunikan sendiri  bahasa Melayu yang ada.  Kebangagan ini perlu ada dalam diri pemimpin dan kita perlu sedar " Bahasa Menggambarkan Bangsa " . Selagi ada bahasa selagi itu ada bangsa dalam sesebuah negara. 

           

      

            


              

         


No comments:

Post a Comment

Islamic Widget

TV / RADIO ONLIE