ESPN's Bottom Line Widget

CIPTALAH SEJARAH YANG TERBAIK UNTUK GENERASI KITA / JANGAN BIARKAN KITA TERSUNGKUR DI BUMI SENDIRI

bX-2nw74

Wednesday, September 1, 2010

MODEL DOWNS DALAM POLITIK
ikhlas
               Daeng  Zahari Lorong 
--------------------------------------------------------------
klik
{ suara rakyat kunak  / kunakians  /  kunak press
radio fm online  /   }

SAYANGILAH NEGARA KITA SEBAGAIMANA
KITA MENYAYANGI  IBU BAPA KITA  "
       

             Model ini menerangkan dalam politik, minat peribadi menguasai  seseorang dan manusia membuat sesuatu keputusan rasional berdasarkan sikap mementingkan diri sendiri dan apa mereka rasakan paling baik untuk mencampai matlamat mereka.  Dalam perkara ini ada dua tindakan yang perlu diberi  perhatian iaitu            ' Untuk Parti  Politik dan Untuk Pengundi '. Mereka yang terpilih menjadi wakil calon dalam pilihanraya perlu berkerja untuk parti dan sokongan daripada parti komponen dan dalam masa yang sama bagaimana mendekati golongan pengundi.

             Bagi parti dan ahlinya Downs menyatakan politikus perlu melayan dan menturuti polisi-polisi sebagai satu cara untuk mencapai matlamat peribadi iaitu dengan cara dipilih.  ini mewujudkan satu hipotesis iaitu parti yang menyusun polisi-polisinya untuk menang dalam pilihanraya berbanding dengan menang  dalam pilihanraya baru membuat polisi-polisi.  

            Situasi ini memberi pro dan kontra bagi parti  yang ingin bertanding semasa pilihanray.a  Ini jelas apabila tiba sahaja pilihanraya polisi-polisi disebarkan luas dan perbelanjaan parti akan meningkat.  Banyak pembuktiaan semasa pilihanraya menjelang calon yang dipilih akan memberi perang saraf motivasi pada pengundi untuk mencapai kepentingan mereka.  Kadang kala menjelang pilihanraya suasana pembangunan sesuatu kawasan akan berubah sekelip mata dan ianya sebagai satu jalan untuk menerangkan bahawa polisi parti sebenarnya ingin membantu rakyat.  

             Kontranya pula, bolehkah polisi yang telah dijanjikan kepada pengundi dapat ditunaikan dengan sebegitu cepat atau menunggu lagi pilihanraya seterusnya.  Apabila tuntutan pengundi tidak dapat ditunaikan selama 5 tahun maka sudah pasti akan memberi sedikit resiko pada parti tersebut. Pada kebiasaanya pengundi akan memilih parti yang mereka yakin dapat memberi faedah yang banyak berbanding dengan parti lain.

             Sikap masyarakat terhadap politik mempunyai satu dasar yang penting.  Kita boleh menjangkakan ke arah dan tempat mana sikap kebanyakan pengundi diletakkan.  Kebanyakannya berada di tengah-tengah  yang melambangkan  satu persetujuan.  Walaupun terdapat pengundi/penyokong yang ' ekstremis ' yang kuat menentang pelbagai isu  dan tidak boleh membincangkan kelainan dasar yang ada. Golongan ini mungkin sekali pengundi yang kecewa atau mempunyai kehendak yang berlainan untuk membentuk sesebuah kerajaan.

             Apabila  kedudukan pengundi didapati mengikut skala, parti akan membuat polisi-polisi kepada isu-isu mengikut skala tersebut untuk memastikan kemenengan. Dalam jangkamasa yang panjang, parti akan mengubahsuai sikap untuk memastikan kemenengan dan sokongan pengundi.  Tetapi dalam jangkamasa yang pendek, iaitu kehendak untuk kuasa serta merta, bermakna sesebuah parti terpaksa melayan kepada sikap yang sedia ada, iaitu mereka cuba menghampiri seramai mana yang mungkin untuk mendapat sokongan. Sebagai contoh yang jelas seperti siri pilihanraya semula yang berlaku baru-baru ini.   

             Banyak isi yang ditimbulkan bagi memastikan parti yang bertanding akan mendapat sokongan mejoriti. Mungkin keadaan ini tidak sesuai lagi untuk menunjukkan kemurahan hati dan juara penyelesian maslah rakyat kerana pengundi yang  berpengetahuan tentang setuasi sudah ramai.  Internet/jalur lebar perlu diambil kira untuk menentukan aliran pengundi dalam mana-mana pilihanraya.

             Ada juga kajian yang dibuat  mengenai prilaku pengundi.  Pengaruh dan struktur kelas sosial  dianggap dua faktor utama mempengaruhi  tingkahlaku pengundi.  Kita membuat andaian pemilih akan mengundi parti yang ideologinya berhampiran  dengan minat dan nilai-nilai mereka.    

             Jurang antara sosial juga turut membantu mempengaruhi tingkahlaku pengundi, umpamanya kejiranan, kelas etnik dan golongan agama.  Jurang antara sosial boleh diperlihatkan sebagai satu proses sejarah ataupun kebanyakkan jurang sosial bagi parti atau negeri ditentukan oleh situasi sejarah dalam mana proses perjalanan dilakukan.
             Di negara Barat, 4 konflik dalam pembangunan negeri telah berlaku :
  • Konflik antara pusat dan desa
  • Perselisihan sekuler yang timbul dalam dakwaan pihak gereja dan negeri terutamanya bagaimana norma-norma sosial dapat didefinasikan.
  • Konflik berlaku di antara kehendak perlindungan oleh pengeluar ekonomi utama dengan kehendak industri buatan.
  • Konflik berasaskan kelas yang banyak berlaku dalam masyarakat industri.
             Pengundian berasaskan keperluan agama      pasa masa    dulu amat    kuat di   benua Eropah, iaitu Natherland dan Belgium.  Pengundian yang dipengaruhi oleh kelas, wilayah dan agama poluler di Braitain dan Australia.   faktor persekitaran juga banyak membantu mempengaruhi  sokongan pengundian seperti keadaan rumah, sekolah, masyarakat dan pengaruh pengurus pekerja dan persekitran sekerja.

            Kajian di Braitain, komposis sosial di sesuatu kawasan pilihanraya mempunyai pengaruh ke atas corak pilihanraya.  Umpamanya pilihanraya kawasan perlombongan  akan mengundi parti Buruh manakala kawasan peranginan kebanyakannya menyokong Parti Konservetif.

             Pengundian individu yang berlainan mengikut sesuatu tindakan perlu diambil kira, iaitu lebih banyak informasi yang sampai lebih banyak pemilih akan bertindak atau dipengaruhi oleh sikap bias parti di persekitaran petempatan mereka.  Lorong atau jalan raya juga mempunyai pengaruh kejiranan di mana jalan-jalan persekitaran petempatan menjadi arena utama dalam mana perhubungan sosial dapat dilaksanakan. Kejiranan memainkan peranan sebagai agen mempengaruhi politik individu. Intaraksi dalam kejiranan amat rapat sekali dalam kalangan pengundi dan perbincangan secara tidak formal berlangsung satiap hari.  Peranan ibu bapa perlu diberi perhatian kerana kebiasannya anak mereka mengundi berdasarkan parti yang dianuti oleh ibu bapa mereka.

             Untuk memastikan kemenengan, kebanyakan parti-parti akan memperkatakan beberapa isu dalam kempen-kempen mereka untuk mempengaruhi pengundi-pengundi yang berkaitan dengan masalah persekitaran kawasan tersebut.  Isu tersebut bergantung pada penyelesian parti yang ingin bertanding. Kadang kala isu tersebut bertentangan dengan kehendak pengundi.  Antara isu yang lain menjadi bahan dalam pilihanraya seperti isu etnik, kaun minoriti, persaingan mendapat kekayaan,migrasi dan sebagainya.


            


            

No comments:

Post a Comment

Islamic Widget

TV / RADIO ONLIE

Your IP and Google Map location

Mini Putt