ESPN's Bottom Line Widget

CIPTALAH SEJARAH YANG TERBAIK UNTUK GENERASI KITA / JANGAN BIARKAN KITA TERSUNGKUR DI BUMI SENDIRI

bX-2nw74

Thursday, August 12, 2010

PEMBENTUKAN NEGARA


    

ikhlas
ZAHARI LORONG

-------------------------------------------------------------------------
kunakians / kunak press  / suara rakyat kunak
radio fm online  /  radio bugis

------------------------------------------------------
" BERILAH TEGURAN SECARA BERADAT KEPADA
SAHABAT KITA YANG TERSILAP "


             Negara wujud bila manusia di sesebuah jajahan di bawah kerajaan yang berdaulat. Ia merupakan organisasi politik manusia dan wilayah.  Tanpa penduduk tiada negara akan wujud.  Wilayah negara mengandungi kawasan yang termasuk dalam sempadan negara di mana kerajaan mentadbir semua negara melibatkan diri dalam hubungan antarabangsa dan boleh mempengaruhi negara lain bila negara itu kuat.


            Kedaulatan adalah ciri utama sesebuah negara.  Ia melibatkan interaksi antara manusia, wilayah atau tempat,penggunaan kuasa, pemerintah dan mempunyai kekuasaan.  Kerajaan boleh wujud dalam pelbagai bentuk yang mempunyai hak mengamalkan kedaulatan  sendiri dalam lingkungan sempadan dan hubungan antarabangsa.  

            Negara juga mempunyai hak membuat perjanjian bagi pihak penduduknya yang selalunya memainkan peranan dalam membuat peraturan-peraturan yang dipraktikan dan peraturan pengadilan.   Weber berpendapat negara adalah sebuah kominiti yang berjaya menuntut monopoli penggunaan kuasa fizikal yang sah dalam lingkungan jajahannya.

           Dalam geografi politik dan negara ia berkisar kepada penyelidikan sebab dan akibat dalam ruang berhubung dengan manusia, wilayah dan kadaulatan kerajaan.  Negara boleh dipelajari dari sudut morfologinya dan komponen-komponennya.  Geografi politik juga cuba menekankan fungsi perhubungan yang berkisar kepada penduduk, wilayah dan kadaulatan kerajaan.  Penduduk negara mengandungi satu siri sub kumpulan yang bertindak lapis dan boleh ditakrifkan dengan merujuk kepada kelas, kerakyatan, kewilayahan,ketaatan, inspirasi politik, kekeluargaan/kebangsaan dan perkerajaan.

            Menurut  Lanyi dan Mc Williaams negara merujuk kepada satu budaya umum yang sama, simbol yang sama, pandangan terhadap dunia berlainan terhadap pandangan dunia lain dan apa yang membuat pandangan negara berlainan daripada kumpulan budaya lain adalah satu simbol berkaitan dengan nilai dan sikap yang ada di sesebuah daerah.

            Negara juga boleh dirujuk kepada satu bentuk organisasi manusia dan wilayah yang ahli-ahlinya mempunyai ciri-ciri objektif, budaya yang sama-sama dianuti, nilai-nilai dan aspirasi dan organisasi politik tertutup sesebuah wilayah.  Ahli-ahlinya dikatakan mempunyai hubungan yang akrab dan berkerjasama antara satu sama lain di bawah satu kerajaan yang sama.  Negara juga dirujuk sebagai sistem kuasa/sistem kebajikan wujud pembentukan yang sah samada perhubungan  anatara yang diperintah dengan yang memerintah. Ianya juga boleh dikaitkan sebagai satu kumpulan yang tinggal ( masyarakat ), di mana segala tindakannya tertakluk kepada peraturan mengikut undang-undang.

          Menurut Lasswel negara merujuk kepada satu kumpulan yang tinggal di sesebuah negara yang berdaulat. Robert A.Dahl menyatakan bahawa negara adalah sebagai satu sistem poltik yang didirikan oleh orang yang bermastautin dalam satu wilayah dan mempunyai kerajaan yang memerintah. Geoffrey K.Robert menekankan ciri-ciri wilayah penduduk dan pemerintah dan beliau menyatakan pemerintah adalah yang memaksa rakyat menurut segala arahannya.
          Pada keseluruhannya , negara mempunyai satu wilayah di mana terdapat penduduk dan diperintah oleh satu badan politik.  Kerajaan atau pemerintah mempunyai hak kuasa dan kewibawaan ke atas rakyat dalam hal menjalankan kewajiban terhadap negara. Kesimpulannya negara :-
  1. Ada wilayah yang tertentu dan sempadan yang sah.
  2. Adanya penduduk yang menjadi rakyat di dalam sesuatu wilayah.
  3. Adanya kerajaan yang sah dan mendapat sokongan rakyat.
  4. Mempunyai kedaulatan bagi negara dan penduduk di wilayah satu daerah atau tempat tinggal mereka.No comments:

Islamic Widget

TV / RADIO ONLIE

Your IP and Google Map location

Mini Putt