ESPN's Bottom Line Widget

CIPTALAH SEJARAH YANG TERBAIK UNTUK GENERASI KITA / JANGAN BIARKAN KITA TERSUNGKUR DI BUMI SENDIRI

bX-2nw74

Wednesday, May 26, 2010

SEMPADAN DAN PERBATASAN


Disediakan
ZAHARI LORONG

Perbatasan : Dari segi sejarah asal-usul (etymology) , perkataan ' perbatasan' bermaksud di hadapan iaitu zon atau lingkungan. Welleck( 1967 ) perbatasan sebagai suatu lingkungan yang memisahkan suatu kawasan yang mengandungi sumber-sumber yang berbeza di antara satu sama lain.


Perbatasan terbahagi kepada dua :
a) Perbatasan politik ( political frontiers )
b) Perbatasan petempatan ( settlement frontiers).

          Perbatasan politik merujuk kepada pemisah bahagian-bahagian politik di antara dua  buah negara. Ini menunjukkan hak sesebuah negara ke atas  wilayah-wilayah yang didapatinya melalui perjanjian, pemberian dan perwarisan dan penaklukan. Perbatasan petempatan merujuk kepada pembahagian wilayah yang mempunyai penduduk dengan wilayah yang tgidak mempunyai penduduk.

Sempadan:  Sempadan negara ialah merujuk kepada lingkungan kawasan sesebuah negara dengan negara lain. Sempadan negara ini ditentukan oleh kerajaan negara yang memerintah mengikut undang-undang sempadan antarabangsa. Mengikut perjanjian sempadan antarabangsa , sempadan ditentukan oleh undang-undang antarabangsa dan boleh dibahagian kepada beberapa jenis sempadan iaitu sempadan perairan,daratan dan sempadan uudara.

               Sempadan dapat dibahagian kepada jenis yang tertentu. Pertama, sempadan yang diiktiraf dalam undang-undang antarabangsa dan jensi ini merupakan sempadanyang normal. Kedua, sempadan yang diiktiraf oleh hanya beberapa negara terutamanya kedua-dua negeri bersebelahan.

         Evolusi sempadan boleh dibahagiakan kepada 4 tahap. tahap pertama 'Tahap Peruntukan ' iaitu merujuk kepada keputusan politik yang tahap awal terhadap peruntukan wilayah.Tahap kedua ' Menentukan Sempadan ' iaitu sebagai peringkat yajng membabitkan pemilihan bahagian sempadan yang khusus. Tahap ketiga ' Menandakan Sempadan' iaitu penandaan sempadan di atas tanah.Tahap keempat ' Mentadbir Sempadan ' dimaksudkan sebagai tahap penyediaan pentadbiran menjalankan penyenggaraan ke atas tanah yang berada di sempadan yang telah di buat.

Ada 6 sebab yang boleh kita kaji mengapa berlakunya pertelingkahan sempadan :

  1.  Memperluaskan kekuasaan wilayah

  2. Menyebarkan fahaman atau ideologi atau agama

  3. Merebut satu-satu kawasan kaya dari segi ekonomi

  4. faktor sejarah

  5. Inginkan sebuah negara atau petempatan baru

  6. Pencerobohan.

======================================================No comments:

Islamic Widget

TV / RADIO ONLIE

Your IP and Google Map location

Mini Putt