ESPN's Bottom Line Widget

CIPTALAH SEJARAH YANG TERBAIK UNTUK GENERASI KITA / JANGAN BIARKAN KITA TERSUNGKUR DI BUMI SENDIRI

bX-2nw74

Friday, June 11, 2010

GEO-POLITIKBy
ZAHARI LORONG


*************************************************
kunak press  /  suara rakyat kunak  / kunakians
radio fm online / radio bugis


             Sebenarnya tidak ada definasi yang tepat untuk perkataan geo-politik.  Walau  bagaimanapun perkataan ini berkemungkinan besar adalah kombinasi dari dua perkataan iaitu ' geografi ' dan 'politik ' Biasanya makna  yang dirujuk kepada perkataan " geo-politik " itu berkaitan dengan penggunaan geografi  di dalam politik  sesebuah negara atau kerajaan.  Berdasarkan kepada ini, bentuk geo-politik dapat digunakan dalam 3 keadaan iaitu :

  1. Merujuk kepada kedudukan kuasa sesuatu bangsa.
  2. Bersamaan dengan penggunaan geografi politik secara dari segi sejarah,perinsip dan teori.
  3. Mencorak polisi-polisi resioanl dari keadaan persekitaran.
            Redolf  Kjellen merupakan tokoh yang bertanggung jawab menggunakan perkataan geo-politik ini.  Sebenarnya pemikiran Kjellen ini adalah lanjutan dari pemikiran Retzel. Bagi Retzel  negara adalah satu perpaduan antara rakyat dengan tanahair dan ia merupakan  satu organisasi yang berkembang sejajar dengan lain-lain organisasi hidup.  Tambah beliau negara akan runtuh hasil dari keruntuhan konsep ruangnya.  
          Bagi Kjellen pula, sesebuah negara yang berdasarkan realiti nyata berkembang secara organik seperti lain-lain kehidupan.  Antara sifat negara terpenting sekali ialah mempunyai kuasa.  Di sini kuasa dianggap lebih utama bagi keutuhan negara dari segi undang-undang disebabkan undang-undang hanya dapat ditegakan dengan adanya kuasa.

             Dalam kajian beliau, Kjellen telah mengutarakan satu analisa yang berdasarkan ciri-ciri seperti berikut :

  •         Geo-politik = geografi dan negara
  •         Ekonomopolitik = sumber-sumber ekonomi dan politik.
  •         Demo-politik = penduduk dan negara
  •         Sosio-politik = struktur sosial dan negara.
  •         Krato-politik = kerjaaan dan negara.
            Terdapat perbezaan antara geografi poltik dan geo-poltik.  Bagi geografi politik  ia mengkaji fenomena geografi dari aspek politik sementara geopoitik pula tumpuan kajiannya ialah melihat fenomena poltik dari aspek geografi.  

             Kebanyakan daripada ahli geografi mengkaji serta melihat kesan yang dilakukan oleh manusia politik  (political man ) ke atas bentuk muka bumi.  Ini termasuklah pembentukan semula sesuatu landskap serta order ruang.  Bagi mereka yang mengkaji geopolitik pula, penekanan diberi terutamanya  ke atas kesan, objektif dan subjektif yang disebabkan oleh faktor geografi sendiri, faktor semula jadi atau faktor alam persekitaran mahupun faktor ciptaan manusia ke atas kehidupan poltik sesebuah negara atau kerajaan.


No comments:

Islamic Widget

TV / RADIO ONLIE

Your IP and Google Map location

Mini Putt